Om Sällskapet

Sällskapet Blomstervännerna

Målsättning


Att stödja och stimulera odling av växter från hela världen. Sällskapet verkar även för praktisk och estetisk trädgårdsanläggning samt för olika odlingssätt. Vi vill medverka till att trädgårdsintresserade går samman och vidareutvecklar sitt sinne för det sköna och roliga i att skapa en trädgård. Vår förhoppning är även att ge inspiration och nya tips för den egna trädgården.Tidskrift


Vår tidskrift som utkommer med 4 nummer per år innehåller programverksamhet, växtbeskrivningar, odlingsråd, reseberättelser m.m. Med nr 4 av tidskriften bifogas en frölista med fröer insamlade av medlemmarna. Eftersom sällskapets medlemmar bor på skilda håll i landet, vill vi med vår tidskrift skapa engagemang och intresse för vår gemensamma fritidsverksamhet som amatörodlare.Sällskapets möteslokal


Kungsklippeskolans matsal (Segersminnevägen 8A) i Stuvsta ca 10 km söder om Stockholm. Bra kommunikation finns med pendeltåg och buss. Gångavstånd från Stuvsta Centrum/ station till skolan är ca 6 min. För den som kommer med bil finns bra parkeringsmöjligheter vid skolan.Programverksamhet


På våra medlemsmöten har vi föredrag med bildvisning om olika trädgårdsrelaterade ämnen. Dessa hålls antingen av inbjudna specialister eller av våra egna medlemmar. I samband med mötena har vi lotterier med växter, fröpåsar, odlingstillbehör m.m. som vinster och naturligtvis kaffeservering. Vid höstens inledande möte anordnar vi en marknad där medlemmarna kan sälja  växter, egenodlade frukter och bär, egentillverkad sylt, marmelad, inläggningar etc.   I december hålls frölistegenomgång med bildvisning av ett urval av det utbud som finns i årets frölista. Då träffas medlemmarna och pratar trädgård och möjlighet finns också att visa egna bilder.Kursverksamhet


Kurser efter säsong och tillgång på kursledare samt givetvis efter medlemmarnas önskemål.Trädgårdsbesök


Vi anordnar utflykter och resor för att tillsammans se intressanta trädgårdar och växter. Besöken i privata trädgårdar brukar vara speciellt sevärda och ge många tips. Resorna kan inkludera besök hos någon plantskola eller specialodlare. Alla typer av utflykter brukar ge möjlighet till växtinköp.Bibliotek


Sällskapet har ett omfattande botaniskt och hortikulturellt bibliotek. Ett stort urval av böckerna kan lånas på våra möten.

                                        Sällskapet Blomstervännerna © 2015