Välkommen till

Sällskapet Blomstervännerna

Aktuellt

 

2019-08-30

  

Vi inleder höstterminen tisdagen den 17 september med att

Annika Runnerstam berättar om regnbäddar.

 

Även övriga datum för höstens föredrag finns under "Program".

Mer information om dessa följer i september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällskapet Blomstervännerna

                                        Sällskapet Blomstervännerna © 2015